Rekrutacja  

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2020/2021

 Zmiany zasad rekrutacji !!!

   W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zmianie ulegają niektóre zasady rekrutacji.

  1. O wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie w dniu 31.03.2020 roku, na numer telefonu podany przez Państwa we Wniosku.
  2. Potwierdzenie woli przyjęcia Państwa dziecka do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2020/2021 , prosimy wysyłać pocztą elektroniczną w formie pisemnego oświadczenia na adres przedszkolemlochow@wp.pl w terminie do 3.04.2020 roku .
  3. Informacje o dzieciach przyjętych do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2020/2021 przekazane zostaną Państwu telefonicznie w dniu 7.04.2020 roku.

  

©2018 Publiczne Przedszkole w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M