Rekrutacja 

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2020/2021

 

Informacje dotyczące rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2019/2020

  • Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Młochowie z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Młochowie
  • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Młochowie

  • Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin
  • Potwierdzenie woli przyjęcia

©2018 Publiczne Przedszkole w Młochowie.

Projekt i realizacja: 10M