Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

RekrutacjaZapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji

do Publicznego Przedszkola w Młochowie na rok szkolny 2021/2022

  Uwaga

Rodzice, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22 składają

potwierdzenie woli przyjęcia ( Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji) w terminie 22.03.-26.03.2021

Brak złożenia w/w dokumentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli można pobrać w przedszkolu lub w załącznikach poniżej

Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

 

 

Wnioski oraz załączniki do pobrania w sekretariacie lub poniżej.

WAŻNA INFORMACJA! WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECKA!

Wniosek oraz wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez obojga rodziców. W przypadku samotnie wychowujących rodziców podpis jest jeden, ale do wniosku dołączamy jeden z poniższych dokumentów:

  • dokument potwierdzający rozwód rodziców,

  • dokument potwierdzający separację,

  • akt zgonu jednego rodzica,

  • w przypadku panny lub kawalera samotnie wychowujących dzieci - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

 

Ogólna liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2021/22 – 30

w tym:

  • w grupie dzieci 5-letnich ur. w 2016r. – 6 miejsc;

  • w grupie dzieci 4-letnich ur. w 2017r.– 0 miejsc;

  • w grupie dzieci 3-letnich ur. w 2018r.– 24 miejsca.

 

 
 
 
 
 
 
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Drodzy Rodzice!
  Od dnia 01.02.2021 rozpoczyna się rekrutacja-kontynuacja edukacji przedszkolnej do Publicznego Przedszkola w Młochowie. Rodzice, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.
  Druki deklaracji dostępne będą  na stronie internetowej przedszkola oraz u osoby dyżurującej w holu przedszkola.
Wyżej wymienioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu w dniach 01.02.2021 – 05.02.2021r. 
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.
©2018 Publiczne Przedszkole w Młochowie.

Deklaracja dostępności

Projekt i realizacja: 10M